Link met me op LinkedIn...
Zoek me op Facebook...
Neem contact op...
terug naar boven naar het menu
 • telefonisch contact
 • telefonisch contact

Trouwambtenaar +31 (0)6 - 13 46 95 81

Coach +31 (0)6 - 37 02 64 13

Psychomotorisch Kindercoach

Ik zie het! Ik kan het!
Ik doe het!

Psychomotorisch Kindercoach

Je kunt het eigenlijk als twee woorden van elkaar scheiden. Namelijk psyche (het brein) motorisch (fijne en grove motoriek) en kindercoach. Psychomotoriek gaat uit van de samenwerking tussen het lichaam en het brein/de hersenen.


Het zorgt voor een absolute senso motorische verbinding tussen het brein en de motoriek. Beweging is hierbij de basis die er voor zorgt dat het brein en het lichaam zich zowel emotioneel, sociaal als cognitief in balans is/brengt. Wanneer de balans verstoord is, kan dit zichtbaar worden in het gedrag en bij het leren concentreren op school.


Een psychomotorisch kindercoach helpt het kind weer op weg wanneer het even uit balans is. Begeleid het kind om te leren omgaan met lastige situaties en bouwt samen aan de veerkracht. Tijdens de coaching wordt er daarom uit gegaan, van de kwaliteiten, en wilskracht van het kind.


Hoe ziet een coachingstraject eruit?

Het traject start met een intakegesprek, om de hulpvraag helder te krijgen. Vervolgens doen wij een screening van de ogen, waar de ouder/ verzorger bij aanwezig is.
Vervolgens spreken wij een traject begeleiding af, waarbij de coach aan de slag gaat met de oefeningen. De oefeningen bestaan voornamelijk uit beweging, creativiteit en spel.
Kinderen ervaren de coaching daarom vaak ook als ‘leuk’. Met de ouder/ verzorger spreken wij af dat u de laatste tien minuten van de sessie aanwezig bent, zodat uw kind en de coach kunnen vertellen wat zij samen gedaan hebben. Er zullen in veel gevallen ook oefeningen meegegeven worden voor thuis. Er wordt daarom ook een bepaalde mate van motivatie verwacht van ouders/ verzorgers. Gemiddeld genomen komt het kind eens per drie weken bij de kindercoach en duurt een traject ongeveer vier maanden. Geen kind is het zelfde en wordt er daarom een traject altijd op maatwerk aangeboden.

Deze oorzaken kunnen voorkomen
bij kinderen die:

  • Vastlopen op school (Lezen, schrijven, rekenen en vermoedens van dyslexie)
  • Moeite hebben met lezen, regels overslaan, letters zien dansen, woorden of regels overslaan
  • Rekensommen verkeerd maakt
  • Zich moeilijk kunnen concentreren
  • Moeite hebben met reguleren van emoties ( boos, bang, onzeker)
  • Last hebben van faalangst
  • Zich druk of juist teruggetrokken gedragen
  • Onhandig zijn
  • Bewegingsonrust hebben
  • Moeite heeft met balans
  • Weinig zelfvertrouwen heeft
  • Vaak hoofdpijn heeft
  • Vaak moe is
  • Niet lekker in zijn/haar vel zit

Intake/ Screening

Een traject begint natuurlijk bij een goede intake en screening. Wij gaan samen op zoek naar de oorzaak bij de hulp vraag. Ouders/ verzorgers vullen een vragenlijst in. Indien gewenst kan er ook een vragenlijst meegegeven worden voor de leerkracht. Hierna volgt er een screening van de ogen en het lichaam door middel van korte oefeningen.

Wij hebben aandacht voor de volgende vragen:

De bovenstaande onderstreepte factoren, kunnen en hebben invloed op het leren en gedrag van het kind. Hierdoor is het mogelijk dat er een belemmering kan ontstaan om de talenten te ontwikkelen.

Als Psychomotorisch kindercoach ben ik gecertificeerd om een visuele screening af te nemen en heb een samenwerking met een Optometrist.